Montana Jordan

Young Sheldon
7.7

Young Sheldon

The early life of child genius Sheldon Cooper, later seen in The Big Bang Theory.